top of page

Årets feminist

Feministakademin under flera år på internationella kvinnodagen den 8 mars delat ut priset ”Årets feminist”. Priset går till en person som under året eller genom åren gjort en betydande insats för kvinnors rättigheter, feminismens befrämjande och för ett ökat jämställt samhälle.

Namnet på nästa års pristagare offentliggörs några dagar före 8 mars då priset utdelas. I samband med utdelningen håller pristagaren ett lärt anförande. Prisutdelningen och föreläsningen är öppen för alla. Efter ceremonin håller akademins medlemmar sin årliga festmåltid.

Pristagare

2024 generalsekreteraren Henrika Backlund 

2023 journalisten Annica Lindström 

2020 professor Anja Hirdman

2019 forskaren Marjo Liukkonen

2018 konstnären och kläddesignern Minna Palmqvist

2017 författaren Carina Karlsson

2016 föreståndaren Danuté Mituziené

2015 Genusfotografen, Tomas Gunnarsson

2014 Head Coach Sweden Pia Sundhage

2013 jur. dr i folkrätt/juridik Jenny Wetterstrand

2012 professor Carin Holmquist

2011 professor emerita Madeleine Leijonhufvud

2010 filmaren Nahid Persson Sarvestani

2009 president Tarja Halonen

2008 politikern Viveca Eriksson

2007 politikern Eva Biaudet

2006 jämo och juristen Claes Borgström

2005 regissören Suzanne Osten

2004 professor Berit Ås

2003 författaren och journalisten Maria-Pia Boethius

2002 statsrådet Marianne Laxén

Guld ram kvadrat
Backlund-Henrika-3.jpeg

Årets feminist 2024

Generalsekreteraren Henrika Backlund 

När en stark och smart kvinna kommer in i en manligt kodad värld, blir hon då väl emottagen och uppskattad? Svaret är nej. I sitt sommarprat 2023 berättar Henrika Backlund om sin tid i det militära - om mobbningen, den orättvisa behandlingen och den rena kvinnofientligheten. Hon gör det utan omsvep. 

Hon är stark, självsäker, rakt på sak och helt oblyg. Okvinnlig har någon sagt. 

Henrika Backlund är tidigare militär och triatlet. Hon är politiskt aktiv och hon leder prisbelönade Finlands svenska idrott. När FSI fick Undervisnings- och kulturministeriets pris för jämlikhetsarbete inom motion och idrott var Henrika Backlunds kommentar “Vi förtjänar att få det här priset.” 

Feministakademin på Åland utnämner med stolthet Henrika Backlund till Årets feminist 2024 för hennes mod att lyfta fram olägenheter och därmed bidra till att reformera en av våra äldsta och mest manligt kodade institutioner, och för att hon breddar spektret för vad kvinnor och kvinnliga ledare kan och får vara. 

Hon är ingen pipig visselblåsare. Henrika Backlund talar som en hel orkester. 

Årets feminist 2023

Journalisten Annica Lindström 

#metoo-rörelsen blev en global väckarklocka, en påminnelse om hur väldigt tyst det är kring sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor – och mot män. Vi tiger för att det är svårt, för att vi skäms, för att det är pinsamt, för att vi viftar bort och bagatelliserar.
Det gjorde inte Årets feminist Annika Lindström. Hon tog en väl känd offentlig hemlighet om övergrepp och trakasserier inom kultur-Åland, och vägrade släppa taget. Med den professionella journalistens envishet och känsla för de viktiga frågorna klämde hon hål på tystnaden, och ut strömmade berättelserna som ett helt samhälle tigit ihjäl.
Feministakademin på Åland gläds åt att Annika Lindströms särskilda variant av grävande journalistik, den modiga, envisa och taktfulla, nu givit möjligheten till öppna samtal och ett slut på en osund kultur. Annika Lindström visar varför yttrandefrihet, pressfrihet och journalister som gör sitt jobb är en förutsättning för feminism, frihet och förändring.

Annica_Lindstrom.jpeg
anjah(1)_edited.jpg

Årets feminist 2020

Professor Anja Hirdman

Vad är maskulinitet och manlighet, och hur konstrueras den i media, i bildspråk, i våra huvuden? Varför blir både kvinnan och mannen allt mer sexualiserade i det offentliga rummet?

Detta är frågor som Årets feminist 2020, Anja Hirdman, ägnat sin forskarkarriär åt, envist grävande efter vindlingar och vändningar som kan hjälpa oss att förstå varför vi ser och känner som vi gör.

När man läser Anja Hirdman känner man sig ofta lurad – inte av henne utan av den konstruktion av kön och sexualitet hon blottlägger. Efter #metoo behöver vi bättre verktyg för att förstå kopplingen mellan maskulinitetsnormer, kvinnohat och våld, mellan känslouttryck, autenticitet och medial verklighetsbeskrivning. Anja Hirdman ger oss svar, utan att för ett ögonblick ge avkall på vetenskaplig stringens och klarhet. Hennes forskning ställer frågor som det anstår oss att besvara.

Årets feminist 2019

Forskaren Marjo Liukkonen

I Finlands historia finns brutala, bortglömda händelser, för plågsamma och skamfyllda att tala om. Det fanns en tid då kvinnor på den röda sidan i landets inbördeskrig beskrevs som degenererade och olämpliga att fortplanta sig, då de våldtogs och avrättades.

Årets feminist är Marjo Liukkonen, forskaren som rycker undan denna glömskans ridå och skriver ut sin ilska över kvinnomord, rashygien och pojkbarn som beordrades att bli bödlar. I sin forskning ger Marjo Liukkonen röst åt de kvinnor som summariskt avrättades i fånglägret i Hennala 1918, åt dem som svalt ihjäl, dem som våldtogs, åt dem vars barn hölls i fångenskap och dog.

Feministakademin på Åland vill med årets pris betona vikten av en helad historieskrivning, där det som hände erkänns och granskas, och där upprättelse ges till dem som i sina liv bara möttes av våld och brutalitet. Marjo Liukkonen lyssnar och för berättelserna vidare där många andra helst vill glömma.

Marjo_2x.jpeg
minna_palmqvist_photo_ Marta_Thisner.jpeg

Årets feminist 2018

Konstnären och kläddesignern Minna Palmqvist


Kvinnors kroppar trilskas och bråkar. De tar spjärn mot resårer, knappar och spännen, de vill frihet allra mest när de blir inspärrade i snäva förväntningar om skönhet, form och mode.

 

Årets feminist är Minna Palmqvist. Hon skapar plagg som ställer frågor. Hon låter sig inte vara ifred med det förväntade. Hennes kläder, hennes installationer, hennes provdockor inte bara bryter normer, utan diskuterar dem, fnissar åt dem och erbjuder alternativ.

Med sin tydliga feministiska utgångspunkt kombinerar Minna Palmqvist det oförenliga, snygga, användbara kläder som inte bara behagar, utan också provocerar, babblar och putar ut. Feministakademin på Åland vill med årets pris lyfta fram en ung skapande kvinna som inte bara pratar feminism, utan i sitt arbete lever i frågorna och ger svaren. Minna Palmqvist konstruerar åsiktsplagg, skönhetsfrågor och helt vanliga t-skjortor - för en kvinnlighet och kvinnor som kan vara många saker samtidigt.  

Årets feminist 2017

Poeten och författaren Carina Karlsson

Genom orden mejslas verkligheter fram, över tider, platser och bortom trånga begränsningar.
Årets feminist är poeten, författaren och feministen Carina Karlsson.
Hon skapar liv och blod och kvinnor som är vackra och fula och småsinta och storslagna, snåla och generösa. I sitt författarskap öppnar hon gränserna, från det allmänmanliga till det allmänmänskliga och vidare till den specifikt kvinnliga upplevelsen.
Carina Karlssons språk lyfter det alldagliga, det urtvättade och skitiga och frusna till en magisk nivå. Feministakademin på Åland konstaterar med stolthet att Carina Karlsson i sin gärning visat hur litteraturen kan göra det som inget annat kan -upprätta och återupprätta verkligheter där kvinnor och kvinnors liv i hela sin fantastiska bredd fritt kan beskrivas. Tid är inget hinder. Plats är inget hinder, bara orden finns.

Danute.jpg

Årets feminist 2016

Föreståndaren Danuté Mituziené

Det finns feminister som skriver och tänker. Det finns feminister som problematiserar, som skapar konst, som driver politik. Och så finns det sådana som bara arbetar, som är så fasta i sin övertygelse att de inte har tid för annat än att förändra.

Utmärkelsen som Årets feminist 2016 går till ledaren och föreståndaren för daghemmet Nendre i Vilnius, Danuté Mituziené för hennes mångåriga, ihärdiga och uthålliga arbete för utsatta kvinnor och barn i Litauen. Danuté Mituziené är en idealist av den gamla stammen – den som inte befattar sig med fina deklarationer utan i stället omsätter det hon tror på i hårt praktiskt arbete.

Det Danuté Mituziené tror på är kvinnor och barn och deras förmåga och styrka att ordna upp sina liv om de bara får minsta lilla chans. Hon tror på möjligheter för alla, på solidaritet och på lojalitet, och på att lära av andra och föra kunskap vidare. Danute Mituziené har dragit in pengar och torkat näsor. Hon har representerat och fixat tandvård till munnar som inte vågat le. Feministakademin på Åland konstaterar med stolthet och respekt att Danuté Mituziené är en kvinna seg som en enbuske, rak som en fura och uthållig som en kvinna som kämpar för andra kvinnor.

Årets feminist 2015

Genusfotografen Tomas Gunnarsson 

Tomas Gunnarsson visar att den lekfulla frihetens estetik är möjlig, om vi bara får syn på den. 


Årets feminist 2015 Genusfotografen för hans lekfullt allvarliga och ständigt avtäckande arbete för att förändra bilden av mannen och bilden av kvinnan som ligger inbäddad i våra hjärnor. Tomas Gunnarsson ser saker. Han öppnar ögon. Andra har gjort det före Genusfotografen, men han talar dagens språk, i dagens medium.
När han ställer en fråga, när han poserar som kvinna, när han avtäcker grund-manualen, faller fjällen från våra ögon och vi ser också. Vi ser hur själva konstruktionen är så integrerad att vi tror att den är verklig, vi ser byggställningarna och bjälkarna som bygger upp vår bild av man och kvinna, och vi ser hur lätt det egentligen vore att ändra bilden och därmed vår bild verkligheten.

Pia_SvFF_Pressbild.jpg

Årets feminist 2014

Head Coach Sweden Pia Sundhage

Glädje. Respekt. Integritet.
Det finns människor som helt enkelt är så bra på det de gör att de inte förstår vilka begränsningar som sätts på dem av andras normer, förväntningar och gamla, unkna föreställningar. De är få.
Ännu färre är de som förutom sin särskilda begåvning förmår uttrycka sig om den och leda andra.
Utmärkelsen som Årets feminist 2014 går till fotbollstränaren, -spelaren och ledaren Pia Sundhage för att hon genom sin skicklighet, sin benhårda integritet och sin humor lyft en hel idrottsgren till normalitet, där den förut sågs som något udda och konstigt.

Pia Sundhage besitter den särskilda förmågan att kombinera sitt enastående ledarskap med en värme och humor och självdistans som gör att man verkligen tror på henne när hon säger att laget är viktigare än jaget.
Under sin långa karriär som spelare och tränare har hon gång på gång visat sitt värde, och gång på gång väjt undan för att bli kategoriserad eller förminskad.

Hon är inte en jäkligt duktig kvinna. Hon är jäkligt duktig. Och hon glömmer inte betydelsen av solidaritet, gemenskap och sammanhang för det.

Feministakademin på Åland konstaterar att Pia Sundhage är en genuint god förebild för kvinnor och män, för fotbollsspelare, ledare och vanliga dödliga, varken för att eller trots att hon är kvinna.

Årets feminist 2013

Jur. dr. i folkrätt/juridik Jenny Westerstrand

Kvinnors kroppar kan vara många saker. De kan vara starka och mäktiga, objektifierade, subjektivt upplevda, lustfyllda och/eller plågsamma.
Kvinnors kroppar är deras egna.
Utmärkelsen som Årets feminist 2013 går till Jenny Westerstrand som är Jur. dr. i folkrätt/juridik vid Uppsala universitet för att hon omutligt, envetet och med den goda forskarens precision mejslar fram argumenten för kvinnors rättssubjektivitet i diskurser om prostitution, trafficking, sexuell exploatering och våld mot kvinnor. Hon backar inte för något, inte för fan själv, inte för någon debatt eller ens för att granska sina egna tidigare slutsatser. Jenny Westerstrand har i sin forskargärning plockat isär alla argument, vänt ut och in på dem som ett barn med en ficklampa, och sedan plockat ihop allt och fått dem att lysa igen.
Feministakademin på Åland konstaterar att världen tack vare Jenny Westerstrand har bättre argument för alla människors lika värde.

JennyW.jpg
carin_holmquist.jpg

Årets feminist 2012

Professor i entreprenörskap Carin Holmquist

Ekonomisk frihet för kvinnor är ingen självklarhet. Det är bara några decennier sedan kvinnor fick rösträtt, bara en kort tid sedan arv bokstavligen handlade om kön. Ändå har kvinnor förstås alltid spelat en viktig roll för samhällsekonomin. Det finns och fanns och nu, skillnader och likheter i hur kvinnor jobbat som företagare och entreprenörer, som innovatörer, som ledare och arbetsgivare.

Utmärkelsen Årets feminist 2012 går till professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm Carin Holmquist för hennes förmåga och ihärdighet i att mejsla fram bilden av kvinnors företagande inte bara som en välvillig drömbild, utan som en verklig, vardaglig realitet med egna särdrag och många likheter med det normgivande manliga företagandet.

Carin Holmquist visar med sin forskning hur kvinnors entreprenörskap ser ut och hur det utvecklats, vilka stötestenarna är för kvinnors företagande. Framför allt blickar Carin Holmquist framåt, och gör det många inte kan, driver på och pekar ut nya vägar. Dessutom gör hon det på ett medryckande, inkännande och inspirerande sätt, och visar därmed att seriöst inte behöver vara tråkigt, och inte humorlöst.
Feministakademin på Åland är stolt och glad över att kunna utnämna Carin Holmquist till Årets feminist 2012 – för hennes världsledande arbete och fördjupande insikter i kvinnors entreprenörskap och företagande.

Årets feminist 2011

Professor emerita Madeleine Leijonhufvud

Professor emerita Madeleine Leijonhufvud gör det aldrig lätt för sig. Hon viker inte ner sig i debatter. Hon följer inte koder, varken för det politiskt korrekta, det akademiskt korrekta eller det massmedialt korrekta.
Få svenska kvinnor har som Madeleine Leijonhufvud retat gallfeber på folk, därom vittnar den intensiva debatt som följt så många av hennes artiklar och som initierats av hennes forskning.
När Madeleine Leijonhufvud tar ställning gör hon det så väl underbyggt, så systematiskt och så väl formulerat att även den som inte delar hennes slutsatser tvingas skärpa sina argument och sin penna och kanske till och med manas till eftertanke.

Feministakademin på Åland är stolt och glad över att kunna utnämna Madeleine Leijonhufvud till Årets feminist 2011 – för hennes mod och envishet, för hennes skarpa hjärna och vassa penna och för att hennes gärning manar oss alla vidare.

leijonhufvud.jpg

Årets feminist 2010

Filmaren Nahid Persson

”Jag är engagerad i människofrågor” säger Nahid Persson.
Hon är flyktingen som fick vänta i 17 år på att våga åka hem till sitt älskade Iran, den politiska aktivisten, framför allt dokumentärfilmaren som genom sitt arbete visat oss delar av mänskligheten man inte ofta ser, än mindre talar om.
I sitt arbete har hon envist dragit undan slöjor, inte bara från så känsliga ämnen som prositution och missbruk i Iran, utan från sitt eget förflutna, sina egna fördomar och sitt lands historia.
I den långa intervjun med Farah Diba visar Nahid Persson därtill att det finns förståelse, insikt, till och med förlåtelse att hämta hos människor man hatat och föraktat.
Nahid Persson visar med sitt arbete att feminism är just detta att vara engagerad i människofrågor, att envist utforska det innersta, det fördolda och det föraktade, både hos sig själva och hos andra.
Vi är stolta över att utdela priset som Årets feminist 2010 till Nahid Persson, för hennes bilder låter oss helt enkelt inte vara ifred. Hon tvingar oss att se.

Årets feminist 2009

President Tarja Halonen

Man kanske inte behöver säga mer som motivering till varför Årets feminist 2009 tilldelas utmärkelsen.
Man kunde naturligtvis prata om juristen, människorättskämpen, justitieministern, utrikesministern och politikern Tarja Halonen, om hennes odiskutabla meriter, hennes skickliga politik eller hennes envisa fredsarbete.
Feministakademin på Åland vill i stället lyfta fram det som både gör henne alldeles särdeles älskad av folket och dessutom en hoppingivande gestalt för kvinnor och feminister världen över.
Tarja Halonen behagar inte. Hon är varken mild och god eller söt och snäll. Hon kan vara ettrig och vass, hon kan smälla makten på fingrarna och stå med kniv i bältet på en självständighetsbal.
Hon köper frimärken för egna pengar när hon besöker en liten mässa på lilla Åland. Hon pratar med folk som om hon bryr sig, och hon är aldrig, aldrig ett offer, men heller aldrig begränsad av normerna kring en människa med makt. Det är med stor stolthet Feministakademin på Åland utsett Tarja Halonen till Årets feminist 2009. Inte för att hon behöver vårt erkännande, men för att hon gjort klart för alla i Finland vad jämställdhet handlar om.

tarja.jpg
VivekaEriksson.jpg

Årets feminist 2008

Politikern Viveka Eriksson

Viveka Eriksson är veteran på alla politikens områden. Hon har under hel sin långa politiska karriär stått i offentlighetens rampljus, innehaft ledande positioner i kommittéer, arbetsgrupper, kommunala organ och slutligen i landskapspolitiken och i sitt eget parti.Sitt ansenliga politiska arv har Viveka Eriksson burit med integritet och uthållighet. Hon kommer att gå till historieböckerna som Ålands första kvinnliga talman och Ålands första kvinnliga lantråd.Kvinnor jobbar i dag på alla nivåer i samhället, men det är fortfarande mycket få som tar sig till den absoluta toppen och orkar stanna där. Som exempel och föredöme har Viveka Eriksson visat att det är möjligt, och som föregångare har hon jämnat vägen för de kvinnor som kommer efter henne.

Årets feminist 2007

Politikern Eva Biaudet

Eva Biaudet har under sin tid som ledamot av riksdagen och som minister i Finlands regering på ett förtjänstfullt sätt lyft fram jämställdheten som ett viktigt politik-område. Särskilt i ansträngningarna för att införa en motsvarande lagstiftning som i Sverige om kriminalisering av sexköp framträdde Eva Biaudet som en stark förkämpe mot prostitution och människohandel. Feministakademin vill uppmärksamma det stora arbete Eva Biaudet hittills gjort för bekämpandet mot kvinnor som handelsvara inom sexindustrin och visa sitt uttryckliga stöd för det arbete som väntar inom OSCE. Eva Biaudet är en kvinna mitt uppe i karriären vilket gör henne till ett gott exempel på att arbetsliv och familjeliv går att kombinera. Hon är rakryggad, orädd och tydlig i sitt budskap vilket gör henne till en viktig feministisk förebild och en frontgestalt för jämställdhetsarbetet i Finland och Europa.

Eva-Biaudet_1.jpg
borgstro-m.jpg

Årets feminist 2006

Jämo och advokaten Claes Borgström

Claes Borgström är stjärnadvokaten som valde att bli jämställdhetsombudsman i Sverige.
Priset för Årets feminist 2006 går till Claes Borgström för hans stora personliga integritet, eleganta formuleringskonst och förmåga att sätta fingret på många ömma jämställdhetspunkter.

Claes Borgström har som jurist som få andra sett till de mänskliga rättigheterna utan undantag för kön, och han har visat att det är självklart att man kan vara både man och feminist. Han har rentav gjort den frågan pinsamt överflödig.

Claes Borgström har handfast, genom eget exempel och med hög offentlig profil visat att feminism handlar om mannens frigörelse lika väl som kvinnans, och han har gjort det med en juridisk precision som är odiskutabel.

Årets feminist 2005

Regissören och professor Suzanne Osten

Suzanne Osten har under sin långa gärning inom teatern hängivet och förtjänstfullt synliggjort barns, kvinnors och utsatta människors perspektiv. Hon har genom ett originellt och undersökande skapande skakat om invanda föreställningar om normalitet, könsroller och samhällets maktordning. Hon är en djärv, nyskapande avantgardist och samtidsskildrare som inte upphör att förvåna. Suzanne Osten har på ett uppfriskande sätt behållit sin politiska radikalitet från Grupp 8 och ”Jösses flickor” fram till idag. Hon är en av Nordens viktigaste samtidsskildrare inom teater och film, en betydelsefull frontgestalt inom kvinnorörelsen och en viktig feministisk förebild. 

suz.jpg
pristagare04.jpg

Årets feminist 2004

Professor Berit Ås

Professor Berit Ås har genom att definiera de sju härskarteknikerna öppnat ögonen för många kvinnor världen över och skapat förståelse för de svårigheter kvinnor möter i en manlig maktsfär.
Berit Ås har i sin långa karriär som politiker, forskare och debattör oförtrutet arbetat för ökad jämställdhet. Hennes imponerande arbete gör henne till en viktig förebild i den fortsatta kampen för kvinnors rättigheter.

Årets feminist 2002-2003

Statsrådet Marianne Laxén, journalisten Maria-Pia Boethius

På internationella kvinnodagen den 8 mars delar Feministakademin ut ett pris till ”Årets feminist”. Priset går till en person som under året eller genom åren gjort en betydande insats för kvinnors rättigheter, feminismens befrämjande och för ett ökat jämställt samhälle.
2002 valdes statsrådet Marianne Laxén, 2003 författaren och journalisten Maria-Pia Boethius.

bottom of page