top of page

Om feministakademin

Feministakademin på Åland instiftades på internationella kvinnodagen 2001. Den har liknande form som Svenska akademien och består idag av 13 ledamöter.

Akademins uppgift är att verka för ökad bildning och kunskap i genustänkande, feminism och jämställdhetsfrågor – i huvudsak på Åland. Målet är att långsiktigt höja medvetenheten bland allmänhet och beslutsfattare i frågor som berör makt kön och jämställdhet.

Feministakademin är till organisationen en fri grupp. Akademin har idag 13 stolar, alla besatta av kvinnor, de betyder inte att en meriterad feminist av manligt kön kan ta plats i akademin. Majoriteten förblir tillsvidare kvinnor eftersom det trots allt fortfarande är kvinnor som bäst kan definiera problematiken inom ett ojämställt system.

FA utan bakgrund.png
feminister.jpeg

Akademins motto är

"Vett och vilja"

Foto från 2001

Kvinnor är människor och därmed, liksom alla människor, okränkbara. Därför äger var och en kvinna rätten till respekt och till ett självständigt liv som individ, i grupp och i samhället. Vår vision är en värld där skillnad inte görs på man, kvinna eller icke binära, utan där det avgörande kriteriet är vårt värde som människor och individer.

Akademins manifest

Feministbaccanal

År 2022 firade Feministakademin på Åland 20 år och Åland 100 år. Det ville vi uppmärksamma med en Feministbaccanal. Syftet var att samla feminister i alla åldrar till ett sprakande och roligt intellektuellt och kulturellt program med god mat, smarta samtal och roliga aktiviteter. Till Feministbaccanalen var även alla pristagare av Feministakademins pris inbjudna. Den 11-12 juni firades 20-årsjubileet med runt 70 deltagare.

 

Under baccanalen höll den första Årets feminist Marianne Laxen öppningstal. Därefter hölls olika workshops blandat med festligheter och underhållning. 

 

Workshops under baccanalen:
- Kvinnor som vill… Om min kropp, min lust och min rätt med samtalsledare Maria Widén
- Kvinnor i det offentliga rummet - strategier och överlevnad med samtalsledare Nina Fellman med gäst Alva Eriksson. Här diskuterades hur det är att vara kvinna i offentligheten och hur man handskas både med problem och möjligheter. Behövs kanske en feministisk mediaträning?
- Kvinnor, makt och ledarskap, två partiledare och tidigare lantråd vet att särskilda krav ställs på kvinnor i ledande ställning. Hur fungerar makten i en manligt kodad värld, vilka strategier och verktyg behövs för att lyckas? Samtalsledare var Camilla Gunell och Katrin Sjögren
- Strid som en viking! Släpp ut din energi och ha roligt genom vikingarnas stridskonst med workshopledare Michaela Dahl

- Enastående kvinnor. Vi diskuterade hur du kan vara huvudperson i ditt eget liv. Samtalsledare var Barbro Sundback
- Sjung ut! Använd din röst för att göra dig hörd på ett kreativt vis med workshopledare Elin Manselin
- Vinprovning, en smakresa med viner från hela världen producerade av kvinnliga vinproducenter med workshopledare Ella Grüssner

Klicka på bilderna för att se mer information och större format

Stadgar för Feministakademin

  1. Gruppens namn är Feministakademin och den har sin hemort på Åland. Formen för akademin är en fri grupp med anslutande informations-nätverk. Gruppen har stadgar och ett manifest.

  2. Målsättningen är att verka för kunskap och bildning inom feminism och jämställdhet.

  3. Målet förverkligas genom föreläsningstillfällen med feministiskt perspektiv, publicistisk verksamhet och utdelning av en årlig hederstitel till någon som akademien ansett gjort en värdig insats för jämställdheten under det gångna året.

  4. Medlemmar i akademin väljs av akademin själv. Nya kandidater lanseras på ett möte och beslut fattas på ett annat. Nya ledamöter väljs endast in en gång per år.

  5. Beslut fattas genom konsensus av de närvarande, minst 2/3 av antalet medlemmar. Akademin sammanträder högtidligen två gånger per år med ett presidium på våren och ett på hösten. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna.

  6. Gruppens ekonomi sköts av en kassör.

  7. Medlemsavgift för akademins medlemmar fastställs varje år.

  8. Medlemsavgift för stödjande medlemmar fastställes varje år. Dessa betalar en summa per år för ett informationsbrev.

  9. Gruppen utser varje år en ständig sekreterare/taleskvinna samt ordförande.

  10. Gruppens årsmöte hålls den 8 mars och höstmöte hålls inom oktober månad.

bottom of page