Årets feminist 2019

Marjo_Liukkonen

I Finlands historia finns brutala, bortglömda händelser, för plågsamma och skamfyllda att tala om. Det fanns en tid då kvinnor på den röda sidan i landets inbördeskrig beskrevs som degenererade och olämpliga att fortplanta sig, då de våldtogs och avrättades.

Årets feminist är Marjo Liukkonen, forskaren som rycker undan denna glömskans ridå och skriver ut sin ilska över kvinnomord, rashygien och pojkbarn som beordrades att bli bödlar. I sin forskning ger Marjo Liukkonen röst åt de kvinnor som summariskt avrättades i fånglägret i Hennala 1918, åt dem som svalt ihjäl, dem som våldtogs, åt dem vars barn hölls i fångenskap och dog.

Feministakademin på Åland vill med årets pris betona vikten av en helad historieskrivning, där det som hände erkänns och granskas, och där upprättelse ges till dem som i sina liv bara möttes av våld och brutalitet. Marjo Liukkonen lyssnar och för berättelserna vidare där många andra helst vill glömma.

Feministakademins årliga festmottagning hålls fredagen den 8 mars 2019, den internationella kvinnodagen Feministakademin har äran att inbjuda alla intresserade att delta i vår festmottagning på Stadshuset i Mariehamn fredagen den 8 mars kl. 18.00. Mottagningen inleds med mingel där staden bjuder på dryck och tilltugg. Kl. 18.30 börjar programmet som bland annat innehåller utnämningen av årets Feminist och dennes anförande.
Mottagningen avslutas vid kl.19.30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feministakademin på Åland instiftades på internationella kvinnodagen 2001. Akademins uppgift är att verka för ökad bildning och kunskap i genustänkande, feminism och jämställdhetsfrågor – i huvudsak på Åland. Målet är att långsiktigt höja medvetenheten bland allmänhet och beslutsfattare i frågor som berör makt, kön och jämställdhet.
Akademins manifest är:

Kvinnor är människor och därmed, liksom alla människor, okränkbara. Därför äger var och en kvinna rätten till respekt och till ett självständigt liv som individ, i grupp och i samhället. Vår vision är en värld där skillnad inte görs på man, kvinna eller icke binära, utan där det avgörande kriteriet är vårt värde som människor och individer.

Akademins motto är "Vett och vilja"

Feministakademin under flera år på internationella kvinnodagen den 8 mars delat ut priset ”Årets feminist”. Priset går till en person som under året eller genom åren gjort en betydande insats för kvinnors rättigheter, feminismens befrämjande och för ett ökat jämställt samhälle.

2002 valdes statsrådet Marianne Laxén,
2003 författaren och journalisten Maria-Pia Boethius
2004 professor Berit Ås
2005 regissören Suzanne Osten
2006 jämo Claes Borgström
2007 politikern Eva Biaudet
2008 politikern Viveca Eriksson
2009 president Tarja Halonen
2010 filmaren Nahid Persson
2011 professor emerita Madeleine Leijonhufvud
2012 professor Carin Holmquist
2013 jur. dr i folkrätt/juridik Jenny Wetterstrand
2014 Head Coach Sweden Pia Sundhage
2015 Genusfotografen, Tomas Gunnarsson
2016 föreståndare Danuté Mituziené
2017 författaren Carina Karlsson

2018 konstnär och kläddesigner Minna PalmqvistMera om pristagarna


Feministakademin på Åland:

Katarina Gäddnäs, Anne-Helena Sjöblom, Barbro Sundback, Gunnevi Nordman, Katrin Sjögren, Petra Svahnström, Maria Widén, Nina Fellman, Mia Hanström, Siv Uppström, Camilla Gunell, och Lotta Angergård.